Toornwerd

klik op kleine foto voor vergroting

vanaf kruin ri zuid-west (Middelstum)

Locatie op de kaart

Algemeen

Een grootdeels afgegraven 5 meter hoge wierde, die onderdeel vormde van de kwelderwal tussen Usquert en Westeremden, afgezet op de west-oever van de Fivelboezem. Deze kwelderwal werd bewoond vanaf 500 vC.. De wierde had een dobbe en was vandaar uit radiair verkaveld. (Nu staat de ‘Julianaboom’ in de gedempte dobbe, naast het kerkhof met torentje.) De wierde is tussen 1893 en 1906 om de bebouwing heen afgegraven. Heeft  een diameter van plm 400m. De Ossengang is in het zuiden en oosten nog grotendeels intact.

Vondsten

Netverzwaringen, benen, bronzen en metalen voorwerpen, waaronder een Frankische bronzen sleutel.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.